RICHARD SÖRMAN: Vad är det för fel på dessa människor?


Det finns anledning för oss svenskar att vara självkritiska. Vi har varit dumsnälla, vi har velat vara toleranta, vi har velat tro på våra politikers, journalisters och forskares försäkringar om alla människor likhet. För alla är ju så lika. Alla! Överallt! Hela tiden! Lika, lika, lika! Det finns inga skillnader! Det märks inte kan jag säga. Människor tycks vara ganska olika trots sina likheter. Och nu sitter vi här och får hantera dessa olikheter i vårt lilla Sverige. Men vi får skylla oss själva (samtidigt som några av ”oss” bär en betydligt större skuld än andra). Det är i grund och botten vårt eget fel.

+ There are no comments

Add yours