RICHARD SÖRMAN: Tjugo teser för en svensk nationalism


Jag presenterar här ett utkast till tjugo teser för en ny svensk nationalism. Det finns mer att säga, mycket mer. Mycket behöver preciseras. Det här är ett första försök att med några kortfattade meningar påvisa vår rätt att vara oss själva i vårt eget land.

+ There are no comments

Add yours