RICHARD SÖRMAN: Sveriges Radio ska naturligtvis premiera svensk identitet


Det finns ungefär 200 länder på jorden. FN räknar 193 självständiga medlemsstater, men vi kan lägga till ett antal länder där det saknas formell självständighet och ibland internationellt erkännande. Så ungefär 200. Jag skulle vilja be mina läsare begrunda följande fråga: Är det så farligt om ett enda, jag säger ett enda, av dessa 200 länder tar på sig ansvaret att förvalta och vårda ett i sammanhanget ganska unikt och sårbart fenomen som vi på goda grunder kan tillåta oss att kalla ”svenskhet” eller ”svensk identitet”?

+ There are no comments

Add yours