Richard Sörman: Svensk renässans: Intervju med Maud Hemberg från kulturföreningen Gimle


Maud Hemberg är en av flera framträdande personer i kulturföreningen Gimle. I tider av globalism och mångkultur är syftet med Gimle att bevara och förvalta vårt svenska kulturarv. ”Vi behöver ta hand om vår egen kultur, säger Maud Hemberg. Annars försvinner våra traditioner och vi tappar vår identitet. En kultur kan alltid utvecklas, men den ska inte raseras.”

+ There are no comments

Add yours