RICHARD SÖRMAN: Självklart är vi sverigevänner


Så självklart är vi Sverigevänner. Vi äger nämligen förmågan att knyta an till vår egen livsvärld. Vi bejakar vår livsvärld, vi känner en glädje över dess existens, vi känner tillgivenhet och sympati för Sverige och det svenska. Vi vill inte ha någon aggressiv patriotism för det. Vi tänker inte återerövra Finland. Vi vill låta andra leva. Men vi vill också leva själva. Vi motiveras av en kärlek till allt som är fantastiskt i Sverige, men också av en ömhet mot allt som är vardagligt och vanligt.

+ There are no comments

Add yours