RICHARD SÖRMAN: Några ord om förräderi


Jag har under en längre tid gått och tänkt på ett visst ämne. Min erfarenhet säger mig att om jag själv funderar över något då gör andra också det. Vi är inte så originella som vi tror. När blir man en förrädare? Vad är ett förräderi?

+ There are no comments

Add yours