RICHARD SÖRMAN: Män måste hitta tillbaka till sanning och uppriktighet


Ibland tänker jag att vi svenska män (och de kvinnor som har lust att hänga på) måste hitta tillbaka till ett strävare språkideal som gick ut på att man inte talade mer än vad som behövdes och att man inte yppade något annat än den enkla sanningen. Enkel, hederlig och ärlig skulle en man vara. Hans tal skulle vara klart och redligt; hans ord skulle avspegla hans hjärta och själ. Ingen förställning, inga krumbukter, ingen falskhet.

+ There are no comments

Add yours