Representativ demokrati – Vad det är, varför Sveriges brister, och hur den kan förbättras


I Sverige är vi stolta över vår demokrati. Trots det vill vi dessutom att den ständigt ska fördjupas och breddas och gärna spridas till andra länder. I regeringen har vi en demokratiminister. Vi talar högtidligt om den allmänna, lika rösträtten.

+ There are no comments

Add yours