Regioner slogs ihop till länder, och länder förenades till imperier, som sedan…


Är det en naturlag att små regioner slås ihop till länder, som i sin tur förenas till imperier?

+ There are no comments

Add yours