Regimens nya vapen mot oppositionella – Myndigheten för psykologiskt försvar


För bara någon dag sedan, den 1 januari 2022, öppnade en ny myndighet sin butik. Det är en myndighet som, enligt dem själva, skall värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.