Regeringen tänker hålla fast vid den misslyckade drogpolitiken


Regeringen har i dag beställt en rapport om narkotikapolitiken. Men hoppas inte på för mycket. Socialdepartementet har givit projektpengar till organisationer som är kända för att stödja dagens misslyckade, repressiva drogpolitik – för att ta fram en rapport vars syfte är att ge stöd åt nämnda havererade politik. För säkerhets skull anger regeringen att rapporten skall mynna ut i “tio punkter om hur en restriktiv och balanserad narkotikapolitik kan se ut”. Restriktiv. Inte speciellt mycket utrymme för att ifrågasätta politikens inriktning eller för att tänka nytt, med andra ord.

+ There are no comments

Add yours