Regeringen Löfven stoppade skogsbrandutredningen hösten 2014


Regeringen Löfven (s) stoppade skogsbrandsutredningen, som alliansregeringen startade den 14:e augusti 2014, samtidigt som branden i Västmaland fortfarande pågick. I slutet av november avbröt socialistregeringen utredningen.

+ There are no comments

Add yours