Regeringen: Dina barn ska bli språklärare


Senhösten 2020 lämnade regeringen ett lagförslag på remiss till Lagrådet. Förslaget hade rubriken ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”. På regeringens hemsida lyftes framförallt tre saker från förslaget fram: