Regel nummer tolv


Välj ditt offer, håll fast, gör det personligt och polarisera. Kapa hans sociala band och isolera honom från omgivningens sympati. Angrip människor och inte institutioner; människor bryts ner fortare än institutioner. Det är grymt, men väldigt effektivt. Direkt personlig kritik och hån fungerar.