Rasismen överskrider alla gränser


Karin Hagren Idevall har skrivit en avhandling i Nordiska språk, berättar SVT. Hon kommer fram till att vi alla är rasister, för vi gör språklig skillnad på vi och dem. Kul för henne, eller är jag rasist då? Jag har lite funderingar kring hur det kan bli så illa med lättkränktheten att alla kan dömas som rasister. Är inte hon själv rasist som dömer oss så? Endast judar kan skämta om judar utan att vara rasister. Endast negrer kan kalla andra för negrer utan att vara rasister. Men enligt KHI kan inte vi svenskar kalla oss just svenskar, för då är vi lika fullt rasister. När vi kallar oss svenskar exkluderar vi nämligen andra och det är rasistiskt.

+ There are no comments

Add yours