Rapport från EU-debatten om sociala media och skyddet för grundläggande rättigheter


Värt att notera är att ledamöter från Polen och Ungern varnade för vad som kan hända om man ger politiken kontroll över sociala media.