Radio Folkungen: Växande befolkning och lite om skogsbruket


Vi börjar med några positiva episoder från skolvärlden där elever ifrågasätter den politiska korrekta agendan. Därefter pratar vi om att Sverige nu huserar 10,5 miljoner människor, varav 500 000 tillkommit bara de senaste sex åren genom invandring.