Radio Folkungen: Moraliskt godtyckliga sanktioner och globalistiska prioriteringar


Handel tenderar att gynna båda deltagande parter. Ekonomiska sanktioner är motsatsen och drabbar båda parter. Sällan har de fått önskad politisk effekt.