Radio Folkungen: Mer direktdemokrati, tack!


Vi talar om behovet av mer folkligt inflytande över makten i Sverige. Gärna på lokal nivå. Vi talar om subsidaritetsprincipen, ett ord som ofta används av politiker som knappt förstår vad det betyder.