radio bubb.la – 12/9


I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Heckler & Koch slutar sälja vapen till krigszoner, korrupta länder och icke-demokratier, konservativa i Silicon Valley nätverkar i slutna sällskap samt dramatisk ökning i australiensisk kängurupopulation.

+ There are no comments

Add yours