Rädda Barnen är ett skämt


Vi känner igen det. Organisationer som lever på förekomsten av ett problem och säger sig finnas till för att bekämpa det har i själva verket inget incitament att sakligt beskriva att problemet faktiskt minskar. Tvärtom exploaterar de problemets förekomst och överdriver det i ren självbevarelsedrift.

+ There are no comments

Add yours