Psykologernas och yogisarnas tidsålder


På daglig basis kan man läsa om den amerikanska presidentens Donald Trumps mentala tillstånd, skrivet av personer som knappast känner honom, eller ens träffat honom. De är varken psykologer eller psykiatriker, ändå tillskriver de presidenten diverse diagnoser i sociala medier och andra mediekanaler.

+ There are no comments

Add yours