Prey


”Framtiden tillhör dem med längst minnen” är ett av den nya högerns mest kärnfulla uttryck, av det följer att vårdandet av dessa minnen är en välgärning och orsakandet av minnesförlust en aggressionshandling. Historiskt delade européer åtskilda av århundradena en gemensam mytologi, baserad på både indo-europeiska och bibliska gestalter, teman och begrepp.