Pressmeddelandet: Bosättningen: Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige


Översättningen av Sameh Egyptsons andra bok ”Bosättningen” om Muslimska Brödraskapet i Sverige är nu färdig.