Politiskt lexikon: stabsläge


Nu verkar alla diskutera att Kriminalvårdens ledning meddelat att de ”gått upp i stabsläge”. Dock är det uppenbart att alla som har åsikter om detta inte vet vad som menas med stabsläge.