Politikens matthandlare har ständig rea … på oss


En av de vanligaste uppfostrande uppmaningarna är: ”Vi måste lära av misstag som begåtts genom historien så att vi inte upprepar dem”.
På så sätt skapas en bild av historien som bara fylld av elände och misär.