Politikens kreationister


Politikens kreationister förnekar en evolutionär utveckling av samhället – byggd på spontan ordning, erfarenhet, frivilligt samarbete, sammanträffanden, rationellt egenintresse, en fri marknad och ett livskraftigt civilsamhälle – till förmån för politiska dogmer.

+ There are no comments

Add yours