Politiken tjänar inte längre allmänintresset


Ett (…) problem är att politiker är så totalt fantasilösa. De tycks sakna förmågan att förutse oväntade och oönskade konsekvenser av politiska beslut. Eller att ens förstå att sådana kan uppstå.

+ There are no comments

Add yours