Politik är ett uselt sätt att driva samhället framåt


Det till synes enkla har ofta mycket komplicerade underliggande funktioner. Det visar sig bland annat genom att extremt små förändringar av input kan leda till fullständigt olika utfall, allt annat lika.

+ There are no comments

Add yours