Podd 1801: Sameh Egyptson om Muslimska brödraskapets inflytande i Sverige


Podd 1801. Ronie Berggren samtalar med teologie doktor Sameh Egyptson från Lunds universitet, om dennes doktorsavhandling “Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & islamiska förbundet i Sverige”, om hur övertro på den svenska modellens makt över alla andra idéer, bjudit in radikal politisk islam till Sverige. En radikal rörelse som vi för den svenska demokratins skull nu måste göra upp med.

+ There are no comments

Add yours