Podd 1185: Mattias Karlsson om tankesmedjan Oikos och svensk konservatism


Podd 1185. Ronie Berggren intervjuar Sverigedemokraternas chefsideolog och tidigare partigruppledare Mattias Karlsson om dennes nya projekt, den konservativa tankesmedjan Oikos och vikten av att bygga en stark bro till den konservativa rörelsen i USA.

+ There are no comments

Add yours