Podd 1071: George W Bushs globala försvar mot pandemier 2005


Podd 1071. Ronie Berggren beskriver USA:s president George W. Bushs plan från 2005 för att bekämpa pandemier globalt och nationellt. En plan som sjösattes i USA men som inte fick det gehör den förtjänade att få, men som vi idag kan dra många lärdomar av.

+ There are no comments

Add yours