Piratpartiet får stöd av 22 procent på Island


Noterar att Piratpartiet får 22 procent på Island. Det är glädjande och ett bevis för att varumärket är starkt på europeisk nivå. Intressant är också att Piratpartiet är det enda sant europeiska partiet. Alla de övriga partierna är nationella till sin karaktär. Visserligen ingår de flesta svenska partier i partigrupper. Men de ingående partierna har lite gemensamt. De håller ihop mest därför att reglerna förutsätter att partierna organiserar sig på detta sätt.

+ There are no comments

Add yours