Pewdiepie mot simperiet


Det pågår idag en ständig kamp om språket. De inblandade försöker i foucauldiansk anda mynta nya begrepp för att stämpla beteenden och fenomen som problem, problem som sedan kan bekämpas och hanteras. Vissa av de inblandade har starka intressen bakom sig, deras språkpolitik är så att säga hegemon i akademi, kulturindustri och media.