Pengarnas logik 5 – Det immateriella


Hur verkar handlingsalternativen? Hur förmår ett handlingsalternativ förändra något i världen, d.v.s. hur förmår det fungera som ett alternativ (till det som är fallet)? Ett alternativ är något som ännu inte existerar, som ännu inte är fallet, men som i en specifik situation, när vissa villkor är uppfyllda, kan bli fallet.