Pengarnas logik 3 – Värde


Alternativen är en nyckelfaktor i människans eller, allmännare fattat, den medvetna varelsens liv. Utan alternativ fyller medvetandet inte någon funktion. Om det i varje situation inte går att göra på mer än ett sätt finns det inte någon anledning att lägga energi på att utveckla en förmåga att vara medveten om vad man gör.