Patrik Engellau: Vilka är vi?


Om jag har förstått frågan rätt så skulle den enklare och mer brutalt kunna formuleras lite annorlunda, nämligen om ”vårt” Sverige är lintottarnas Sverige eller nettoskattebetalarnas Sverige. Svaret är inte självklart.

+ There are no comments

Add yours