PATRIK ENGELLAU: Vi ska klara av´et


Kan du överhuvudtaget föreställa dig en situation där Sverige spottar i nävarna och klarar av´et? Jag har svårt att måla upp någon trovärdig framtidsbild på det temat. Min fantasi kastar i stället alltid fram samma trista framtidsscenario, nämligen en segregerad dualekonomi där en del av befolkningen lever i fattigdom och kriminalitet och den andra i befästa villasamfälligheter med privatanställda beväpnade vakter vid infarterna som till nöds skyddar de boende från rånare. Det behövs inte så mycket fantasi för att föreställas sig detta eftersom förebilder redan existerar i länder som Nigeria, Sydafrika och Brasilien.

+ There are no comments

Add yours