PATRIK ENGELLAU: Vetenskapen följer magkänslan


Jag och många med mig har trevande och osäkert försökt leta efter någon annan och djupare förklaring till västerlandets triumfer än det vetenskapliga paradigmet. Jag har, utan att förneka matematikens och logikens överlägsna kraft, aldrig lyckats förstå hur så kalla och trots allt osensuella principer skulle ha kunnat ändra folkens mentalitet så radikalt att de bestämt sig för att utveckla sig själva och sina samhällen på det oväntade vis som de senaste århundradenas västerländska historia uppenbarar.

+ There are no comments

Add yours