Patrik Engellau: Västerlandets tragedi


Men för varje ny regel inskränks de professionella yrkesutövarnas handlingsfrihet och därmed personliga möjligheter att göra skillnad i klienternas liv.

+ There are no comments

Add yours