PATRIK ENGELLAU: Vårt behov av en domptör till Leviatan


Den förnyelse Sverige behöver går inte att genomföra utan stöd från de högsta beslutande, nämligen en stark statsminister eller i varje fall justitieminister i en regering som åtnjuter medborgerligt förtroende. Det har vi inte och jag kan inte se hur vi skulle kunna få det. Det har inget med att göra vad slags demokrater enskilda politiker är, till exempel sverige-, social- eller krist-, utan det har att göra med människomaterialet.

+ There are no comments

Add yours