Patrik Engellau: Varför liberalismen tynar bort


Vad vi inte vet är om det var liberalismen som skapade den ekonomiska framgången eller om det var framgången som framtvingade en tolkning som kändes rimlig och som klappade människorna på axeln för att de på egen hand åstadkommit så mycket gott. Jag tror det senare.

+ There are no comments

Add yours