PATRIK ENGELLAU: Varför förekomsten av ett politikervälde bör uppmärksammas


Ibland frågar folk varför jag tjatar så mycket om att Sveriges huvudsakliga makthavare är politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex

+ There are no comments

Add yours