PATRIK ENGELLAU: Varför det är bra med privata sjukförsäkringar som låter försäkringstagare gå före den offentliga sjukvårdskön


Jag har inte tänkt så mycket på det där med att folk med privata sjukvårdsförsäkringar de facto köper sig förtur framför patienter i den reguljära landstingsregionala kön. Men så hamnade jag på ett kafé i samspråk med en kvinna som var besjälad av ett flammande rättvisebegär och krävde förbud mot att privata sjukvårdsförsäkringsbolag köper sig förtursplatser för sina försäkringstagare på offentliga sjukhus.

+ There are no comments

Add yours