PATRIK ENGELLAU: Vårdresurser


Tillsammans med en vän som är en erfaren läkare prövade jag den inopportuna tanken att sjukvårdens problem inte alls, som det påstås, är resurs- och personalbrist utan tvärtom att det finns för mycket resurser.

+ There are no comments

Add yours