PATRIK ENGELLAU: Vår Gud är oss en väldig borg


Tyvärr har svenskarna numera avfallit från den nyttiga vantro som Gud med så stor list hade pådyvlat människosläktet. Vi tror ånyo på en allvis och allsmäktig gud även om det är en annan än den som ansvarade för Skapelsen och Upplysningstiden, nämligen Politiken och Välfärdsstaten. Vi tror att alla människor är svaga och att endast Politiken och Välfärdsstaten kan hantera våra problem åt oss. Att människan själv skulle vara kapabel till något så magnifikt som att ta hand om sitt eget liv, ansvara för sin försörjning och uppfostra sina barn är en tanke som knappt slår oss. Framför allt anser vi att invandrare är oförmögna till detta. Vi vill att invandrare ska bli integrerade men ansvaret ligger inte på dem själva utan på Politiken och Välfärdsstaten.

+ There are no comments

Add yours