PATRIK ENGELLAU: Vad har försörjningsstödet med yttrandefriheten att göra?


Häromdagen fick jag tillfälle att försöka förklara det här med mänskliga fri- och rättigheter för en medlem av det uppväxande släktet. Hon hade studerat FN:s allmänna deklaration i ärendet men tyckte att det hela verkade förvirrat.

+ There are no comments

Add yours