PATRIK ENGELLAU: Vad är Västerlandet?


Mohamed Omar, som alltid har rätt, skrev nyligen så här om Mohammeds och Jesu världar: Dessa två världar kan inte leva tillsammans i fred. Därför att en av dem, den islamiska världen, vill tvinga den andra till underkastelse.

+ There are no comments

Add yours