Patrik Engellau: Utvisningsfrågan borde jämställas med Bilprovningen


Jag har ett listigt tips till vårt lands makthavare. De tre berörda ursprungsländerna i de aktuella fallen – Irak, Egypten och Ryssland – har alla skrivit på FNs tortyrkonvention och således avsvurit sig kroppslig bestraffning. Ska inte Sverige kunna lita på att konventionsstater uppfyller de förpliktelser de åtagit sig? Om ett land anslutit sig till en FN-konvention och sedan bryter mot den är det väl FN som har ett problem, inte Sverige?

+ There are no comments

Add yours