PATRIK ENGELLAU: Utbildning


När man upptäckte vad som hände blev den indiska staten nog förvånad. I varje fall blev jag det när det visade sig att de många högutbildade indiska unga människorna inte alls blev företagare eller andra nyttiga samhällsmedborgare som drev utvecklingen framåt utan i stället arbetslösa, pockande demonstranter som hatade samhället för att de inte blivit erbjudna jobb i nivå med vad de ansåg vara sina avsevärda kvalifikationer och därför i obehaglig utsträckning anslöt sig till revolutionära socialistiska rörelser. De skulle omvandla samhället.

+ There are no comments

Add yours